Sprawdź kiedy nie zastaniesz lekarza  
               Wojciech Choiński ( lekarz POZ)  25 lutego
                                                      Zenon Suc
homski ( dermatolog) 18 lutego , 04 marca                
                                                            Zbigniew Kozak (laryngolog medycyna pracy) 20 luty
                       
                                      Remigiusz Ścisły ( medycyna pracy ) 13,14,2-21 marca
                                                   Maria Czajkowska( ginekolog)  15-22 lutego ;     08-11 marca
                     Janina Małolepsza (logopeda)  01 – 11 marca
  Joanna Teterycz (POZ)      15 marca
                               Krzysztof Stawiarski (POZ)  29 kwietnia – 02 maja
                                       Khosh Rouz Ablouei Rajab Ali ( okulista)  – 25 lutego