Sprawdź kiedy nie zastaniesz lekarza  
                   Andrzej Ścieński (POZ) 15-18 kwietnia       
                                  Krzysztof Stawiarski (POZ)  29 kwietnia –  02 maja
              Wojciech Choiński (POZ) 25-26 kwietnia
                 Ernest Pyrkosz (ortopeda) 18-23 kwietnia
                                 Joanna Teterycz (POZ)03-06 czerwca; 04-19 lipca
                                           Leszek Włodarczyk (psychiatra)  26 kwietnia – 02  maja
                                            Joanna Włodarczyk ( stomatolog) 26 kwietnia – 02  maja
                     Remigiusz Ścisły ( medycyna pracy) 02 maja
                                  Janina Małolepsza (logopeda) 29kwietnia – 02 maja
                                         Zbigniew Kozak (laryngolog medycyna pracy) 02 maja