Dyrektor
lek. Bartłomiej 
Szablewski
b.szablewski@wspl.swinoujscie.pl
tel. 91 888 6887
budynek 8b, p.102


Z-ca dyrektora
mgr 
Anna Szablewska
a.szablewska@wspl.swinoujscie.pl
tel. 91 888 6805
budynek 8b, p. 103


Gł.Księgowy
mgr Elżbieta Gąsiewicz
e.gasiewicz@wspl.swinoujscie.pl
tel. 91 888 6804
budynek 8b,p. 104


Gł. Spec.ds org.pers.
mgr Elżbieta Horaczy
e.horaczy@wspl.swinoujscie.pl
tel. 91 888 6801
budynek 8b, p.101


Piel. Koord.
mgr Wiesława Bugno
w.bugno@wspl.swinoujscie.pl
tel. 918886888
bud. 8b pok. 116


Kierownik  Komórki adm.-tech.
Antoni Podlesiński
a.podlesinski@wspl.swinoujscie.pl
tel. 91 888 6823
budynek 8b, p. 115


St. Ks.
Bożena 
Komorowska
b.komorowska@wspl.swinoujscie.pl
tel. 91 888 6814
budynek 8b, p. 105


Kasa Księgowa – kasjer
Donatę JOPPEK
d.joppek@wspl.swinoujscie.pl
tel. 91 8106 000
budynek 8b, p. 117
godziny przyjęć:
pn – pt 7.30 – 14.30

Napisz do nas:

Spis telefonów: 

91 888 6889

91 888 6887
91 888 6801
91 888 6802
91 888 6803
91 888 6804
91 888 6805
91 888 6806
91 888 6807
91 888 6808
91 888 6809
91 888 6810
91 888 6811
91 888 6812
91 888 6813
91 888 6814
91 888 6815
91 888 6816
91 888 6817
91 888 6818
91 888 6819
91 888 6820
91 888 6821
91 888 6822
91 888 6823

 

FAX

Dyrektor
Sekretariat
Rejestracja 1
Rejestracja 2
Główna Księgowa
Z-ca Dyrektora
lek. Choiński
lek. Stawiarski
lek. Teterycz
lek. Ścisły
lek. Olek
lek. Ścieński
Gabinet Chirurgiczny
Punkt Szczepień
Księgowość
Gabinet Zabiegowy
Punkt Pobrań
Ginekolog
Ortopeda
RTG
Dermatolog
Neurolog
Okulista
Komórka Organizacyjna