Informacje dotyczące przetargu:


Ogłoszenie:    https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d34dd6d1-422c-423e-beb1-c9b74fa91761

01 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 02 – Załącznik nr 1 do 11

03 – PRZEDMIARY

04 – OKREŚLENIE 1 ETAPU

05 – BRANŻA BUDOWLANA RYSUNKI I OPIS

06 – BRANŻA SANITARNA RYSUNKI I OPIS

07 – BRANŻA ELEKTRYCZNA RYSUNKI I OPISY

08 – BRANŻA TELETECHNICZNA RYSUNKI I OPISY

09 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA