By wykonać badanie rentgenowskie należy uprzednio dokonać rejestracji (bud. 8b – parter), a następnie po poproszeniu do przebieralni (pom. 103, naprzeciwko rejestracji RTG) należy pozostawić wszelką biżuterię oraz przedmioty metalowe i rozebrać się adekwatnie do wykonywanego badania.

lek. Agnieszka ZMITROWICZ 

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Czynne od 7:30 do 15:00
Bud 8b, tel.91 888 6819

 

st. technik elektroradiologii
Grażyna BURDA
Od 7:30 do 15:00
Bud 8b, tel. 91 888 6819

 

technik elektroradiologii
Natalia KŁOSOWICZ
Od 7:30 do 15:00
Bud 8b, tel. 91 888 6819