Informacje dotyczące przetargu:

Ogłoszenie: http://wspl.swinoujscie.pl/wp-content/uploads/2018/06/00-Ogłoszenie.pdf

01 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

02 – Dane techniczne dr podłogowy

03 – Załacznik nr 1-formularz ofertowy

04 – Załącznik nr 2-grupa kapitałowa

05 – Załącznik nr 3-dane techniczne

06 – Załącznik nr 4-wykaz dostaw

07 – Załącznik nr 5-wzór umowy

informacja z otwarcia ofert 03-18