Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Zapytanie ofertowe ZP/PP/08/2023/ZO Dostawa środków czystości

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę środków czystości z podziałem na pakiety

Termin składania ofert do dnia 09.10.2023 do godz. 10.00
Weryfikacja ofert nastąpi do dnia 10.09.2023

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. zał. nr 1 FORMULARZ OFERTOWY – Dostawa środków czystości
  3. zał. nr 2 FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie o wyborze

Skip to content