Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Zapytanie ofertowe ZP/PP/09/2023/ZO Dostawa aparatu ultrasonograficznego (USG)

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę aparatu ultrasonograficznego (USG)

Termin składania ofert do dnia 07.11.2023 do godz. 18.00
Weryfikacja ofert nastąpi do dnia 10.11.2023

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. FORMULARZ OFERTOWY
  3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  4. WZÓR UMOWY
  5. Zasady postępowania w kontaktach z wykonawcami
  6. Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content