Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i środków medycznych z podziałem na pakiety

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów i środków medycznych z podziałem na pakiety

Termin składania ofert do dnia 22.01.2024 do godz. 10.00
Weryfikacja ofert nastąpi do dnia 26.01.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY – Dostawa materiałów i środków medycznych

Formularze asortymentowo cenowe

WZÓR-UMOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zawiadomienie o wyborze

Skip to content