Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych z podziałem na pakiety

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych z podziałem na pakiety

Termin składania ofert do dnia 04.03.2024 do godz. 10.00
Weryfikacja ofert nastąpi do dnia 07.03.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 1 do zapytania ofertowego – FORMULARZ OFERTOWY – Dostawa artykułów biurowych

Załącznik nr 2 – FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE art. biurowe z cenami

Zawiadomienie o wyborze

Skip to content