Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Zapytanie ofertowe ZP/PP/03/2024/ZO

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, regulacji i kalibracji oraz przeprowadzania testów specjalistycznych urządzeń medycznych w poszczególnych pakietach

Termin składania ofert do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 10:00
Weryfikacja ofert nastąpi do dnia 28-03-2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zał. 1 Właściwości urządzeń i sprzętu medycznego

Zał. 2 Formularz ofertowy

Zał. 3 formularze asortymentowo-cenowe

Zał. 4 WZÓR-UMOWY

Zał. 5 Zasady postępowania w kontaktach z Wykonawcami

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W związku ze zmianą formularzy asortymentowo-cenowych informujemy, że zarówno oferty złożone na formularzach nie zmienionych jak i oferty ze zmienionymi formularzami będą brane pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

zmiana w formularzu asortymentowo-cenowym Pakiet 4

zmiana w formularzu asortymentowo-cenowym Pakiet 12

zmiana w formularzu asortymentowo-cenowym Pakiet 10

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content