Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Zapytanie Ofertowe na Dostawę Środków czystości z podziałem na pakiety

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę Środków czystości z podziałem na pakiety.

Termin składania ofert do dnia 17.05.2024 r. do godz. 10:00

Weryfikacja ofert nastąpi do dnia 22.05.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY – Dostawa środków czystości

FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE

Zawiadomienie o wyborze

Skip to content