Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnego, bezprzewodowego aparatu ultrasonograficznego (USG)

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę przenośnego, bezprzewodowego aparatu ultrasonograficznego (USG) Termin składania ofert do dnia 06.06.2024 do godz. 10.00 Weryfikacja ofert nastąpi do dnia 12.06.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

ZASADY POSTĘPOWANIA W KONTAKTACH Z WYKONAWCAMI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Skip to content