Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Złożenie szacunkowej oferty cenowej na: Mobilny, przenośny aparat ultrasonograficzny

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu, ul. Kapitańska 8-8b, 72-600 Świnoujście

przygotowując się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwraca się z prośbą o złożenie szacunkowej oferty cenowej na:

Mobilny, przenośny aparat ultrasonograficzny

Read more

Read More

Konkurs na udzielenie świadczeń medycznych

Dyrektor Wojskowej specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Świnoujściu ogłasza konkurs na świadczenia medyczne w zakresie: Okulistyki, Laryngologii, Neurologii, Ginekologii, Pulmonologii, Psychiatrii dla potrzeb medycyny pracy i kwalifikacji wojskowych

  1. OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
  2. Załącznik nr 1 do SWKO – Harmonogram godzin pracy
  3. Read more
Read More

Wykonanie instalacji klimatyzacji, remont dachu i modernizacja części pomieszczeń

Wykonanie instalacji klimatyzacji, remont dachu i modernizacja części pomieszczeń w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Świnoujściu.

  1. Ogłoszenie
  2. SWZ-sig
  3. Zał. 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  4. Zał. 2 – Rzut I piętra
  5. Zał. 3 – Rzut dachu
  6. Zał. 4 – Read more
Read More

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawy gazu ziemnego”

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świnoujściu zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanym w formie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego Read more

Read More

Zapytanie ofertowe NR ZP/PP/07/2023/ZO

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę odzieży i obuwia medycznego dla personelu Przychodni.

Termin składania ofert do dnia 17.08.2023 Read more

Read More
Skip to content