Wykonanie instalacji klimatyzacji, remont dachu i modernizacja części pomieszczeń

Wykonanie instalacji klimatyzacji, remont dachu i modernizacja części pomieszczeń w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Świnoujściu.

  1. Ogłoszenie
  2. SWZ-sig
  3. Zał. 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  4. Zał. 2 – Rzut I piętra
  5. Zał. 3 – Rzut dachu
  6. Zał. 4 – Read more
Read More

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawy gazu ziemnego”

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świnoujściu zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanym w formie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego Read more

Read More

Zapytanie ofertowe NR ZP/PP/07/2023/ZO

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę odzieży i obuwia medycznego dla personelu Przychodni.

Termin składania ofert do dnia 17.08.2023 Read more

Read More
Skip to content