Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Wykonanie instalacji klimatyzacji, remont dachu i modernizacja części pomieszczeń

Wykonanie instalacji klimatyzacji, remont dachu i modernizacja części pomieszczeń w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Świnoujściu.

  1. Ogłoszenie
  2. SWZ-sig
  3. Zał. 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  4. Zał. 2 – Rzut I piętra
  5. Zał. 3 – Rzut dachu
  6. Zał. 4 – Read more
Read More
Skip to content