Zapytanie ofertowe ZP/PP/06/2023/ZO

Zapytanie ofertowe ZP/PP/06/2023/ZO – wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na prace związane z modernizacją części pomieszczeń na I piętrze budynku Przychodni przy ul. Kapitańskiej 8b.

Termin składania ofert: 12 czerwca 2023 r. do godz. 12:00

1. Read more

Read More
Skip to content