Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Zapytanie ofertowe ZP/PP/03/2024/ZO

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, regulacji i kalibracji oraz przeprowadzania testów Read more

Read More

Zapytanie ofertowe ZP/PP/06/2023/ZO

Zapytanie ofertowe ZP/PP/06/2023/ZO – wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na prace związane z modernizacją części pomieszczeń na I piętrze budynku Przychodni przy ul. Kapitańskiej 8b.

Termin składania ofert: 12 czerwca 2023 r. do godz. 12:00

1. Read more

Read More
Skip to content