Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 18.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

WSPL

Historia WSPL SP ZOZ w Świnoujściu ma początek w roku 1947. Jet nierozerwalnie związana z powstaniem i rozwojem bazy Marynarki Wojennej w naszym mieście. To właśnie wtedy, w drewnianym baraku na terenie Szpitala Miejskiego przy ulicy Jana z Kolna powołano do istnienia Izbę Chorych Garnizonu Świnoujście.

      Pierwszym kierownikiem Izby Chorych był kmdr Giżyński, lekarzem kpt. Stypa, podoficerem sanitarnym mat Kluska, a pielęgniarką, autochtonka Pani Mitte (Niemka, która po zakończeniu II Wojny Światowej pozostała w Świnoujściu). W latach 1949 – 1951 Garnizonowa Izba Chorych miała swoją siedzibę na terenie ówczesnej bazy radzieckiej, od strony ulicy Matejki. Rosjanie na kilka lat udostępnili jeden z budynków koszarowych. W tej lokalizacji, oprócz Izby Chorych, stacjonowały także: kompania samochodowa, batalion wartowniczy, węzeł łączności i kompania administracyjna. Kierownikiem Izby Chorych był w tym czasie mjr Narkowicz, lekarzami: kpt. Wojtalik i kpt. Stachyra, obowiązki podoficera sanitarnego wykonywał bosman Samociuk.

     W roku 1951 Garnizonową Izbę Chorych przeniesiono do kompleksu koszarowego zlokalizowanego przy ulicach Kapitańskiej i Komandorskiej. Przychodnia wojskowa w tym położeniu istnieje do chwili obecnej zajmując trzy budynki pod adresem Kapitańska 8-8b. Jednocześnie w tym samym roku w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża utworzono stanowisko tzw. lekarza flagowego (lekarza naczelnego Garnizony, a potem Szefa Służby Zdrowia Flotylli), będącego również początkowo Kierownikiem Izby Chorych Garnizonu. Stanowisko to obejmowali kolejno komandorzy lekarze: Leppert Rajmund, Bronowicki Edward, Kostrzewa Leopold, Wakulewski Mikołaj, Suchomski Zenon, Kiryluk Artur. Obecnie funkcję tę pełni kmdr por. lek. Pyrkosz Ernest.

   Wracając do Garnizonowej Izby Chorych, w latach pięćdziesiątych poza kierownikiem Andrzejem Leppertem, pełnili tu również służbę oficerowie służby okresowej – lekarze: Koraczewski, Zieniuk, Mer.

     W roku 1960 Garnizonową Izbę Chorych przemianowano na Garnizonową Przychodnię Specjalistyczną z Izbą Chorych. Kierownikiem placówki został kmdr por. lek. Henryk Guz. Obsada etatowa przedstawiała się wówczas następująco: kierownik apteki – felczer medycyny Orłowski Zygmunt, oraz oficerowie lekarze, stomatolog – Lubojański Marian (zastąpił swego poprzednika Morozowa, chirurg – Leppert Rajmund (pełniący również obowiązki oficera flagowego 8 FOW), ginekolog – Brodnicki, internista – Cichy Zygmunt, pielęgniarka – Rostrygin Jadwiga. Podoficerem sanitarnym był st. bsm. szt. Suchomski Jerzy, ojciec późniejszego Szefa służby Zdrowia 8 FOW kmdr lek. Suchomskiego Zenona.

     W 1979 roku wraz z powiększeniem obsady etatowej i powiększeniem obszaru działania od Świnoujścia po Dziwnów , zmieniono nazwę na Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Świnoujściu. W roku 1983 kierownictwo WSPL obejmuje kmdr lek. Ireneusz Wojtczak. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to czas dużego rozwoju i powiększania oferty leczniczej WSPL. W WSPL na stałe pracuje 13 lekarzy różnych specjalności, 3 stomatologów, 2 magistrów farmacji oraz liczny wysokokwalifikowany personel pomocniczy pracowników cywilnych. W tym czasie powstaje nowoczesna pracownia diagnostyki radiologicznej, której twórcą i wieloletnim kierownikiem był lekarz radiolog kmdr por. Tarkowski Wojciech. Jednocześnie w Przychodni nad zdrowiem kadry zawodowej i ich rodzin, pracowników cywilnych i marynarzy zasadniczej służby wojskowej czuwają lekarze w wielu gabinetach specjalistycznych. W WSPL czynne są:

 • dwa gabinety chorób wewnętrznych, pracownia endoskopii i sala reanimacyjna;
 • dwa gabinety pediatryczne
 • gabinet chirurgiczny
 • gabinet ortopedyczny
 • gabinet neurologiczny
 • gabinet laryngologiczny
 • gabinet dermatologiczny
 • gabinet ginekologiczny z pracownią cytologiczną
 • gabinet okulistyczny
 • dwa gabinety stomatologiczne
 • pracownia protetyki stomatologicznej
 • punkt szczepień dzieci i młodzieży
 • gabinet zabiegowy z diagnostyką EKG
 • pracownia RTG
 • laboratorium analityki medycznej
 • gabinet fizykoterapii
 • apteka garnizonowa
 • Izba Chorych z 48 łóżkową bazą, dla leczenia stacjonarnego marynarzy zasadniczej służby wojskowej
 • Pomieszczenia lekarza dyżurnego garnizony, wykonującego zadania pomocy doraźnej dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin, pracowników cywilnych i marynarzy służby zasadniczej.

W tym czasie gabinety lekarskie WSPL przyjmują rocznie 30 – 35 tys. pacjentów. Wykonywane są tysiące badań diagnostycznych RTG, analiz laboratoryjnych oraz zabiegów fizykoterapeutycznych.

Rok 1995 przynosi zmianę na stanowisku kierownika Przychodni. Stanowisko Komendanta WSPL obejmuje kmdr por. lek. Olek Marek, który tą funkcję pełni do końca marca 1999 r. W czasie pełnienia obowiązków kierowniczych w WSPL, w III i IV kwartale przeprowadza reorganizację Przychodni, która jest związana z ogólnopolską reformą ochrony zdrowia. Przychodnia dalej pozostaje w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej, jednakże uzyskuje samodzielność organizacyjną i finansową. Od 1 stycznia 1999 r. zostaje przekształcona w Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu, w skrócie WSPL SP ZOZ w Świnoujściu.

W końcówce marca 1999 r. kierownictwo Przychodni obejmuje kmdr por. lek. Bartłomiej Szablewski. Przychodnia dalej kontynuuje pracę i służbę, na rzecz środowiska miasta Świnoujścia, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy zawodowych i marynarzy służby zasadniczej. Organizacyjnie WSPL SP ZOZ w Świnoujściu przystosowuje się do wymagań reformy ochrony zdrowia. W Przychodni nad zdrowiem podopiecznych czuwają:

 • Pięć gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Gabinet neurologiczny
 • Gabinet okulistyczny
 • Gabinet ginekologii i położnictwa
 • Gabinet chirurgiczny
 • Gabinet ortopedyczny
 • Gabinet dermatologiczny
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Pracownia medycyny pracy
 • Pracownia diagnostyczna RTG i USG
 • Punkt szczepień dzieci zdrowych
 • Rejestracja medyczna
 • Ogólnodostępna apteka
 • Punkt pobrań materiału do celów analityki medycznej

Jednocześnie wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi przystosowania pomieszczeń Przychodni do celów udzielania świadczeń zdrowotnych w latach 2014 – 2021 przeprowadzono kompleksową modernizację i przebudowę budynków WSPL SP ZOZ w Świnoujściu. Wszystkie pomieszczenia zyskały nowoczesny charakter. Powiększono gabinety medyczne i wykonano remonty infrastruktury. Wszystkie działające w kompleksie gabinety zyskały całkowicie nowe wyposażenie w meble i sprzęt medyczny. Zakupiono nowoczesne wyposażenie gabinetów specjalistycznych, pracowni RTG i nowoczesne aparaty USG. W roku 2013 przeprowadzono kompleksową cyfryzację udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni. Od tej pory dokumentacja medyczna jest prowadzona zgodnie z wymaganiami EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej). W Przychodni zainstalowano w pełni cyfrowy aparat RTG z systemem pozwalającym na pełny dostęp do wykonywanych badań RTG na wszystkich stanowiskach medycznych.

Skip to content