Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 18.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Program profilaktyki ChUK

Celem programu jest podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia. Jego efektami mają być także zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK) oraz wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK.  

Program finansowany jest przez NFZ.

Dla kogo?

Adresatami programu są osoby znajdujące się na liście lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, będące w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

W ramach programu wykonywane są m.in.:

 • Cholesterol całkowity,

 • LDL,

 • HDL,

 • trójglicerydy,

 • poziom cukru,

 • przedmiotowe badanie lekarsko-pielęgniarskie,

 • pomiar ciśnienia tętniczego,

 • wskaźnik masy ciała BMI.

  W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.

  Brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, a w efekcie do niewydolności serca.

  Zapytaj o program w gabinecie zabiegowym – 106, tel. 91 888 68 15

Skip to content