Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Zapytanie ofertowe NR ZP/PP/07/2023/ZO

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Kapitańskiej 8-8B zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę odzieży i obuwia medycznego dla personelu Przychodni.

Termin składania ofert do dnia 17.08.2023 do godz. 12.00
Weryfikacja ofert nastąpi do dnia 21.08.2023

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
  3. Zał. nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY
  4. Zał. nr 3 – WZÓR UMOWY
  5. Zasady postępowania w kontaktach z wykonawcami

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie o wyborze (PDF)

Skip to content