Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 18.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ za rok 2022 
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Sporządzony na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
RAPORT 2022 - pobierz PDF

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ za rok 2023 
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Sporządzony na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
RAPORT 2023 - pobierz PDF

Skip to content