Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 18.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

  1. RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ za rok 2022 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

    Sporządzony na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
    RAPORT 2022 - pobierz PDF
Skip to content